Akce 2008-2013

Účast na výzvách a akcích jako například: literární, fotografická a výtvarná soutěž (projekt Emoce, Vzdorospolek, KoktejlFaktor) Externí spolupráce na tvorbě článků a ilustračních fotografií do magazínu a měsíčníku (Záhady Života a Mountain Bike Action). Prezentace vlastních prací na zahraničních profilech a dalších (Redbubble.com aj.).