Almanach Rybáři odlivu

Dne 1. 7. 2015 se křtil Almanach české poezie 2015 „Rybáři odlivu“ (83 autorů) v Galerii Portheimka na Praze 5. Křest zahájil úvodním slovem Vladimír Stibor. Slovo převzal a dále provázel Miroslav Kovařík. Hudebně doprovodil Mike Perry. Zazněly básně všech osobně zúčastněných autorů. Děkuji panu Stiborovi za publikování též mých textů ve zmiňovaném almanachu (strana 84). Je mi ctí být jeho součástí. Rybáři odlivu uvolnili sítě.

* On 1 7th 2015, was baptizing 2015 Almanac of Czech poetry "Fishermen tide" (83 authors) Portheimka Gallery in Prague 5. Baptism began a foreword by Vladimir Stibor. The word took over and was accompanied by Miroslav Kovarik. A performance by Mike Perry. There were poems of personally participating authors. I thank  Mr. Stibor for publishing my texts / poems also mentioned in the Almanac (page 84). I am honored to be a part of it. Fishermen net outflow release.

Almanach Rybáři odlivu