Divoké víno 77/2015

Dne 19. května 2015 vyšlo 77. číslo literárního časopisu „Divoké Víno“. Redaktorem legendární vinice je Ludvík Hess,  který konfrontuje starší generaci básníků s tvorbou mladých autorů. Vyšlé číslo je věnováno památce L. Landy. V Divokém Víně publikovali a publikují například: Egon Bondy, Honza Krejcarová, L. Landa, V. Hrabě, Jiří Žáček, J. Holoubek, K. Sýs, V. Stibor a další.

Součástí vyšlého čísla je i ukázka mých prací (básně a kresby), věnované mužům a párům, které ve své zamilovanosti nevidí ničeho než sebe a užívají si partnerských radostí / milostí. Vztahy je třeba budovat. Děkuji panu Hessovi za uveřejnění. Více o právě vyšlé galerii v Divokém Víně ZDE.

On May 19, 2015 released 77. issue of the literary magazine "Wild Wine". Editor legendary vineyard is Louis Hess, who confronts the older generation of poets with the formation of young writers. The Wild Vine published and publish as: Egon Bondy, Honza Krejcarová, L. Landa, V. Hrabě, Jiří Žáček, J. Holoubek, K. Sýs, V. Stibor and other.

A part number is risen also a demonstration of my works (poems and drawings), dedicated men and couples who are in their infatuation does not issue anything but yourself and your partner are taking pleasure / grace. Relationships need to be built. Thank you Mr. Hess for publication. More about the gallery just transpired in the Wild fault HERE.