Dobrá Adresa 10/2015

Dne 2. 10. 2015 vyšlo 10. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém kulturním měsíčníku byla uveřejněna má další experimentální tvorba / poezie (strana 46 - 48, z cyklu "Morální smíření, konec jedné éry"). Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Sluší se poděkovat panu Šandovi za možnost publikování na Dobré Adrese, děkuji. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

* On 2. 10. 2015 was released the 10th issue of the magazine cultural and social good address. The magazine publishes Mr. M. Sanda, his friends association with the support of Ministry of Culture. In the cultural magazine was published my experimental works / poetry (page 46-48 of the cycle "Moral reconciliation, end of an era"). The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. It is fitting to thank Sandy for the possibility of publishing the good at, thank you. More about the right to appoint an issue HERE.

 

Dobrá Adresa