Dobrá Adresa 11/2015

Dne 2. 11. 2015 vyšlo 11. Číslo Dobré Adresy. Kulturně společenský časopis vydává M. Šanda a přátelé Dobré adresy za podpory Ministerstva kultury ČR. Stručný obsah právě vyšlého čísla: Slované, Němci, Národ mezi, Domorodci, Uprchlíci. Děkuji za možnost opětovně publikovat svoji tvorbu – experimentální poezii z cyklu „Věci veřejné aneb varuj mne včas“ / strana 44-45. Online ke čtení na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Více ZDE.

* On 2nd 11th 2015 released 11. Number Good Addresses. Cultural and social magazine publishes M. Sanda friends and Good Addresses with the support of Ministry of Culture. Brief content just risen numbers: Slavs, Germans, the nation, Aborigines, refugees. Thank you for the opportunity to re-publish my work - experimental poetry from the "Public Affairs or warn me in time" / page 44-45. Online reading website www.dobraadresa.cz. More HERE.

Dobrá Adresa