Dobrá adresa 6/2015

Dne 1. 6. 2015 vyšlo 6. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém měsíčníku mám tu možnost publikovat experimentální poezii (strana 54 a 55, z cyklu Ztracení v experimentu. Ztrácíme, abychom získali. Získáváme, abychom ztratili.) Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemné čtení. Děkuji za možnost spolupráce a publikování na Dobré Adrese. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

* On 1. 6. 2015 released the 6th issue of the magazine a cultural and social "Good Address". A magazine published by Mr. M. Šanda association of friends and the support of the Ministry of Culture. Just published in the monthly magazine I have the opportunity to publish experimental poetry (page 54 and 55, from the series Lost in the experiment. We lose, we won. We get us lost.) The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. I wish you pleasant reading. Thank you for the opportunity of cooperation and publish a good address. More about the right to appoint an issue HERE.

Dobrá Adresa