Dobrá adresa 7/2015

Dne 2. 7. 2015 vyšlo 7. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém měsíčníku mám tu možnost publikovat svoji lehce erotickou poezii (strana 35, z cyklu "Malé, velké přešlapy") Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemné čtení. Děkuji panu Šandovi za možnost publikování na Dobré Adrese. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

* On 2 7th 2015 was released the seven issue of the magazine a cultural and social good address. A magazine published by Mr. M. Sanda association of friends and the support of the Ministry of Culture. Just published in the monthly magazine I have the opportunity to publish my slightly erotic poetry (page 35, from the series "Small, big misstep") The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. I wish you pleasant reading. I thank Sanda for the possibility of publishing a good address. More about the right to appoint an issue HERE.


Dobrá adresa 2015