Dobrá Adresa 8/2015

Dne 1. 8. 2015 vyšlo 8. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém kulturním měsíčníku byla uveřejněna má experimentální poezie (strana 58 - 59, z cyklu "22 let společných dotyků, vzletů a držko pádů." Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemné čtení. Děkuji panu Šandovi za možnost publikování na Dobré Adrese. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

* On 1st 8th 2015 became the eighth issue of the magazine cultural and social "Good Address". The magazine publishes Mr. M. Sanda and Friends Association with the support of Ministry of Culture. In the cultural magazine was published my experimental poetry (page 58-59 of the series "22 years of the common touch, takeoffs and downs bastards.") The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. I wish you pleasant reading. I thank Sandy for the possibility of publishing a good address. More about the right to appoint an issue HERE.

 

Dobrá adresa