Dobrá Adresa 9/2015

Dne 1. 9. 2015 vyšlo 9. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém kulturním měsíčníku byla uveřejněna má experimentální poezie (strana 38 - 39, z cyklu "Poslední slovo ještě nebylo řečeno"). Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemné čtení. Děkuji panu Šandovi za možnost publikování na Dobré Adrese. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

* On 1. 9. 2015 was released the ninth issue of the magazine cultural and social good address. The magazine publishes Mr. M. Sanda and his friends with the support of Ministry of Culture. In the cultural magazine was published my experimental poetry (page 38-39 of the series "The last word has not been said"). The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. I wish you pleasant reading. I thank Sandy for the possibility of publishing a good address. More about the right to appoint an issue HERE.


Dobrá Adresa