Haló noviny - LUK 12/2015

Dne 16. 12. 2015 vyšla Literatura-Umění-Kultura (49/2015) jako příloha Haló novin. LUK vydává Unie Českých Spisovatelů. Poděkování za publikování mé poezie (Pod tlakem milovat, Milosrdenství, Hraná a Prudérní) patří vedoucímu redaktorovi Karlu Sýsovi. 

* On 16. 12. 2015 was published Literature-Arts-Culture (49/2015) as an annex Hello newspaper. LUK issued by the Union of Czech Writers. Thanks for publishing my poetry (under the pressure of love, mercy, playing and prudish) is a leading editor Karel Sýs.

 

Literatura umění kultura