Nymburský deník 12/2015

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 119) - vydání ze dne 8. 12. 2015

V Nymburském deníku pravidelně vychází rubrika věnovaná poezii pod názvem „Nejsem Popelka, jsem poezie“. Popelka nazouvá své pomyslné střevíčky za pomoci lektorky Evy Hrubé (básnířky, herečky a režisérky). Eva Hrubá publikuje ve zmíněné rubrice texty současných autorů poezie a za to jí patří velké poděkování. Děkuji Evě Hrubé za možnost opakovaně publikovat v Nymburském deníku a šířit tak slova, myšlenky, pocity a vjemy, které mě pálí.

V 119. pokračování „Popelky“ ze dne 8. 12. 2015 / strana 2 naleznete básně z mého pera a to „Bezvětří“, „Líbám tě realito“ a do třetice „Svoboda na klíč“. Čtěte poezii nejen v Popelce. Objevujte dosud neobjevené. Více ZDE.

* In Nymbursk diary regularly based on section devoted to poetry under the title "I'm not Cinderella, I'm poetry." Cinderella is putting his imaginary shoes with the help of a lecturer Eva Hrubá (poet, actress and director). Eva Hrubá published in that section texts of contemporary writers of poetry and it belongs to her great thanks. Eva Hrubá, thank for the opportunity to re-publish the diary Nymburský and distribute such words, thoughts, feelings and sensations that burns me.

119. In continuation of the "Cinderella" of 8. 12. 2015 / page 2 you will find poems of my pen and "Calm," "Kiss your reality" and thirdly, "Freedom turnkey". Read poetry not only in Cinderella. Discover the undiscovered. More HERE.