Nymburský deník

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 88) - vydání ze dne 3. 2. 2015

V Nymburském deníku i v letošním roce 2015 vychází  rubrika věnovaná poezii pod názvem „Nejsem Popelka, jsem poezie“ a to pod taktovkou Evy Hrubé (básnířky, herečky a režisérky).  Eva Hrubá představuje současné autory poezie s ukázkou jejich textů. Cítím, že se sluší poděkovat. Chci poděkovat nejen ze slušnosti, ale také od srdce Evě Hrubé za umožnění publikovat v Nymburském deníku a šířit tak slova, myšlenky, pocity a vjemy, které mě pálí.

V 88. pokračování „Popelky“ ze dne 3. 2. 2015 / strana 2 naleznete básně z mého pera a to „Instantní“, „Štěstí“ a do třetice „Ve 3:15“, která patří mezi mé oblíbené. I tentokrát Vás zvu ke čtení poezie a nejen v Popelce. Objevujte dosud neobjevené. Více ZDE.

* In Nymburk journal this year 2015 is based on section devoted to poetry under the title "I'm not Cinderella, I poetry" and under the baton of Eva Gross (poet, actress and director). Eva Hrubá presents contemporary writers of poetry with a demonstration of their texts. I feel it is fitting to thank. I want to thank not only out of politeness, but also from the heart Eva Hrubá for allowing publish Nymburský diary and distribute such words, thoughts, feelings and sensations that burns me.

88. In continuation of the "Cinderella" of 3. 2. 2015 / page 2 you will find poems from my pen and "Instant", "Happiness" and thirdly "At 3:15," which are among my favorites. This time I invite you to read poetry, and not only in Cinderella. Discover the undiscovered. More HERE.