Nymburský deník 5/2015

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 100) - vydání ze dne 5. 5. 2015

V Nymburském deníku i v letošním roce 2015 vychází  rubrika věnovaná poezii pod názvem „Nejsem Popelka, jsem poezie“. Popelku lektoruje Eva Hrubá (básnířka, herečka a režisérka), která tak představuje současné autory poezie. Děkuji Evě Hrubé za publikování básní.

Ve 100. pokračování „Popelky“ ze dne 5. 5. 2015 / strana 2 naleznete básně z mého pera a to „Prší“, „Leto-pády“ a „Moroi“. Zvu Vás ke čtení poezie a to nejen v Popelce/Nymburském Deníku. Více ZDE.

*In Nymburk journal this 2015 is based on section devoted to poetry under the title "I'm not Cinderella, I'm poetry." Cinderella lecturers Eva Hrubá (poet, actress and director), which represents contemporary writers of poetry. Thank you Eva Hrubá poems for publication.

In 100. continuation of the "Cinderella" of 5. 5. 2015 / page 2 you will find poems from my pen, and it 's "Raining, "" Flight-crash "and" Moroi ". I invite you to read poetry, not only in Cinderella / Nymbursky Diary. More HERE.

umění emocí