Nymburský deník 9/2015

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 109) - vydání ze dne 22. 9. 2015

I po tropickém létě vychází v Nymburském deníku rubrika věnovaná poezii pod názvem „Nejsem Popelka, jsem poezie“. Popelku lektoruje Eva Hrubá (básnířka, herečka a režisérka), která jejím prostřednictvím představuje současné mladé autory poezie. Velké díky a poděkování patří právě Evě Hrubé za to, že se o Popelku stará a především za její velké srdce, které žije poezií.

Ve 109. pokračování „Popelky“ ze dne 22. 9. 2015 / strana 2 naleznete jedny z mých básní a to „Dopité ráno“ a „Daleko". Zvu Vás ke čtení poezie a to nejen v Popelce/Nymburském Deníku. Více ZDE.

* Even after a tropical summer comes in Nymburský newspaper section devoted to poetry under the title "I'm not Cinderella, I'm poetry." Cinderella lecturers Eva Hrubá (poet, actress and director), through which it presents contemporary young writers of poetry. Great thanks and gratitude belongs to Eva Gross that the old Cinderella and especially for her big heart that lives poetry.
109. In continuation of the "Cinderella" of 22. 9. 2015 / page 2, please see some of my poems and "finish your morning" and "Far." I invite you to read poetry, not only in Cinderella / Nymbursky Diary. More HERE.