Dobrá Adresa 9/2016

Dne 5. 9. 2016 vyšlo 9. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém měsíčníku mám možnost po delší pauze publikovat experimentální poezii - Ideogramy (strana 48-49). Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemné čtení. Děkuji M. Šandovi za publikování. Více o právě vyšlém čísle ZDE.
* On 5. 9. 2016 became the ninth number of cultural and social magazine good address. The magazine publishes Mr. M. Sanda and friends association with the support of Ministry of Culture in Czech. The right to send monthly to have the opportunity after a long pause publish experimental poetry - Ideograms (page 48-49). The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. I wish you pleasant reading. Thank you for publishing M. Šanda. More about the right to appoint an issue HERE.