Nymburský deník 6/2016

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 143) - vydání ze dne 14. 6. 2016
I v roce 2016 jsem měla tu možnost publikovat své básně v rubrice věnované poezii.  Rubriku "Nejsem Popelka, jsem poezie" lektoruje Eva Hrubá (básnířka, herečka a režisérka). Díky Evě Hrubé mají čtenáři Nymburského deníku možnost pravidelně čítat básně začínajících básníků. Velké díky Evě  Hrubé alias AVE ABURH. Více ZDE.
Ve 143. pokračování "Popelky" ze dne 14. 6. 2016 na straně 15 naleznete básně z mého pera a to "Diagnóza Patumatu" a "Pohádka o počátku".
 
Even in 2016 I had the opportunity to publish their poems in the poetry section Google. Categories "I'm not Cinderella, I'm poetry" lecturers Eva Gross (poet, actress and director). Thanks to Eva Gross readers have the possibility of Nymburk newspaper regularly surpass poems novice poets. Big thanks to Eva Gross alias ABURH AVE. More info.
143. In continuation of the "Cinderella" of 14. 6. 2016 on page 15 you will find poems from my pen and "Diagnosis Patumatu" and "The Tale of the beginning."
* Even in 2016 I had the opportunity to publish other my poems in the poetry section "I'm not Cinderella, I'm poetry" lecturers Eva Hrubá (poet, actress and director). Thanks to Eva Hrubá readers have the possibility of Nymburk newspaper regularly surpass poems novice poets. Big thanks to Eva Hrubá with nickname ABURH AVE. More info HERE.
In 143. continuation of the "Cinderella" of 14. 6. 2016 on page 15 you will find poems from my pen such as "Diagnosis Patumatu" and "The Tale of the beginning."