Dobrá Adresa 10/2017

Dne 4. 10. 2017 vyšlo v pořadí 10. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan Michal Šanda (šéfredaktor) a spolek přátel a to za podpory Ministerstva kultury ČR. Časopis je excerpován Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Nové vyšlé číslo obsahuje poezii, rozhovory, ukázky z knih a též moji experimentální poezii - experimenty (strana 58-59). Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Děkuji touto cestou M. Šandovi za publikování. Více o právě vyšlém čísle ZDE.
 
* On October 4, 2017 was published new number of the cultural magazine Dobrá Adresa. The magazine is published by Mr. Michal Šanda (Editor-in-Chief) and the Friends Association, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The journal is excerpted by the Institute for Czech Literature of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The new issue includes poetry, interviews, book samples and also my experimental poetry - experiments (page 58-59). You can download the magazine or read it online at www.dobraadresa.cz. I thank M. Šanda for publishing this way. More about the just-out HERE.
On October 4, 2017, a new issue of the cultural magazine Dobrá adresa was published.
The magazine is published by Mr. Michal Šanda (Editor-in-Chief) and the Friends Association, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The journal is excerpted by the Institute for Czech Literature of the Academy of Sciences of the Czech Republic. The new issue includes poetry, interviews, book samples and also my experimental poetry - experiments (page 58-59). You can download the magazine or read it online at www.dobraadresa.cz. I thank M. Šanda for publishing this way. More about the just-out HERE.
 
Dobrá Adresa 10/2017