Dobrá adresa 3/2017

Dne 3. 3. 2017 vyšlo 3. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém měsíčníku mám možnost opět po delší pauze publikovat zádumčivou experimentální poezii - PUSSY HERO (strana 28). Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemné čtení. Mé poděkování patří M. Šandovi za publikování.  Vaše "krajta". Více o právě vyšlém čísle ZDE.
 
* On 3. 3. 2017 it became the third number of cultural and social magazine good address. The magazine publishes Mr. M. Sanda and Friends Association with the support of Ministry of Culture. The right to send monthly to have the opportunity again after a long pause pensive publish experimental poetry - PUSSY HERO (page 28). The magazine can be downloaded or read online on the website www.dobraadresa.cz. I wish you pleasant reading. My thanks to M. Sando for publication. Your "python". More about the right to appoint an issue HERE.
 
Dobrá adresa