Dobrá adresa 4/2017

Dne 3.4.2017 vyšlo 4. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa, který vydává šéfredaktor Michal Šanda a jeho spolek přátel. Časopis je publikován za podpory Ministerstva kultury ČR. Dobrá adresa vychází jednou měsíčně a i tentokrát jsem měla možnost přispět svojí experimentální poezií v podobě "HASHTAGU" (strana 34-35). Časopis si můžete online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz nebo si jej stáhnout ve formátu PDF. Příjemné čtení. Děkuji panu M. Šandovi za možnost publikovat na Dobré Adrese. Více o právě vyšlém čísle ZDE.
 
*On April 3, 2017 was published the fourth number of cultural and social magazine Good Address, which publishes chief editor Michal Šanda and his friends association. The magazine is published with the support of Ministry of Culture. A Good Address published once a month and this time I had the opportunity to contribute my experimental poetry as a "hashtag" (page 34-35). The magazine can be read online on the website www.dobraadresa.cz or download it in PDF format. Pleasant reading. I thank M. Šanda for the opportunity to publish a Good Address. More is HERE.
 
Dobrá adresa 4/2017