Nymburský deník 3/2017

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 169) - vydání ze dne 8. 3. 2017
Od roku 2014 jsou publikovány mé básně v Nymburském deníku pod rubrikou "Nejsem Popelka, jsem poezie", kterou lektoruje Eva Hrubá (básnířka, herečka a režisérka). Děkuji tímto Evě Hrubé za uveřejnění básní i v letošním roce. Více ZDE.
Nově otištěné básně najdete v 169. pokračování "Popelky" na straně 2.
 
Even in 2016 I had the opportunity to publish their poems in the poetry section Google. Categories "I'm not Cinderella, I'm poetry" lecturers Eva Gross (poet, actress and director). Thanks to Eva Gross readers have the possibility of Nymburk newspaper regularly surpass poems novice poets. Big thanks to Eva Gross alias ABURH AVE. More info.
143. In continuation of the "Cinderella" of 14. 6. 2016 on page 15 you will find poems from my pen and "Diagnosis Patumatu" and "The Tale of the beginning."
* From 2014 I published my poems in Nymburská newspaper under the heading "I'm not Cinderella, I poetry," which lecturers Eva Hrubá (poet, actress and director). I thank Eva Hrubá poems for publication this year as well. More info is HERE.
Newly printed poems found in the 169 sequel "Cinderella" on side 2.
 
Nymburský deník