Divoké Víno 2014

Divoké Víno je legendární literární časopis, který vycházel v letech 1964-1971. Ve své nové elektronické podobě porovnává tvorbu autorů z let šedesátých se současnou tvorbou (poezií, prózou, fotografiemi, kresbou …) Časopis Divoké Víno pamatuje taková jména jako Jana Černá – Krejcarová, Egon Bondy, Václav Hrabě, Pavel Jasanský, B. Hrabal až k těm současným jako je Jaroslav Holoubek, Karel Sýs, Jiří Žáček a další. Šéfredaktorem časopisu je Ludvík Hess, pamětník setkání s autory. V časopise Divoké Víno se mi díky panu Hessovi dostalo prostoru ke zveřejnění mých básní, kreseb a fotografií. Tímto panu Hessovi děkuji. Více o Divokém Víně ZDE.

*Wild wine is legendary literary magazine that was published from 1964 to 1971. In his new electronically compares the authors' work from the sixties to the present work (poetry, prose, photographs, drawings ...) Wild Wine Magazine remembers such names as Jana Černá - Krejcarová, Egon Bondy, Václav Hrabě, Pavel Jasanský, B. Hrabal to those present as Jaroslav Holoubek, Karel Sýs, Jiri Žáček and more. Editor of the Ludvík Hess, the witness meetings with authors. The magazine Wild Wine to me thanks to Mr. Hess was given the space to publish my poems, drawings and photographs. Thank you to Mr. Hess. More about Wild fault HERE.

Divoké Víno 71/2014