Divoké Víno 71/2014

Dne 19. 5. 2014 vyšlo další číslo časopisu Divokého Víno v pořadí 71. Stojí za připomenutí, že Divoká vinice vychází od roku 1964, v současnosti vzala na sebe podobu elektronickou a porovnává tvorbu autorů z let 60. po současníky. Číslo 71 je doprovázeno kresbami aktů žen od Tomáše Hřivnáče, která mne na první pohled zaujala. Ve zmíněném čísle vyšla také galerie mých fotografií s příběhem jednoho nebožtíka. Za možnost publikování děkuji panu Hessovi. Více o Divokém Víně ZDE.

*On 19 5th 2014 was released the next issue of the Wild Wine in the order of 71 is worth remembering that wild vines published since 1964, now has taken on the form of electronic and compares the work of authors from the 60's to contemporary. Number 71 is accompanied by drawings of women from acts of Tomas Hřivnáč to me at first intrigued. The figures published in a gallery of my photos with the story of one of the deceased. For the opportunity to publish thank Mr. Hess. More about Wild Vine HERE.

Divoké Víno 71/2014