Divoké Víno 73/2014

Dnes 19. září 2014 vyšlo 73. číslo legendárního časopisu Divoké Víno, které vychází od roku 1964 a já jsem velmi ráda, že mi k tomuto datu bylo umožněno publikovat další kresby a texty. Divoké Víno slaví kulatiny, 50 let od vydání prvního čísla. Skutečně je co slavit a za čím se ohlednout a to i přes drobné vrásky.

Děkuji panu Hessovi za možnost publikovat fotografie, kresby i malbu. Děkuji za společné rozhovory a debaty. Děkuji za možnost osobního seznámení se s ním. V současném čísle najdete kresby z nové kolekce, nové i starší texty (2014) a malbu. Více o vyšlém čísle ZDE.

* Today, September 19, 2014 released 73 number of legendary Wild Wine magazine, which has been published since 1964 and I am very happy that I at that date were allowed to publish additional artwork and text. Wild logs Wine celebrates 50 years since the first issue. It really is something to celebrate and what to look back and despite minor wrinkles.

Thank you Mr. Hess for the opportunity to publish photographs, drawings and paintings. Thank you for joint discussions and debates. Thank you for the opportunity of personal acquaintance with him. In the current issue features artwork from the new collection, new and old texts (2014) and painting. More number for the hearing HERE.


50 LET Divokého Vína