Dobrá adresa 2014

Dobrá adresa je kulturně společenský časopis, vycházející pravidelně jednou měsíčně v elektronické podobě a to od roku 1999. Časopis vydává šéfredaktor pan Michal Šanda a přátelé za podpory Ministrestva kultury ČR. Měsíčník informuje o kulturně společenských událostech, zajímavých místech ČR v podobě článků a fotoreportáží. Věnuje se publikaci povídek a poezie jak současných autorů, tak autorů z řad minulých generací, kteří inspirují. Dobrá adresa je průvodcem a také průvodcem ve světě společensko kulturním. Tímto děkuji za příležitost publikovat některé z mých textů na Dobré adrese. Příjemnou cestu na Vaší cestě s příjemným čtením, ať už Vás nohy zavedou kamkoliv. Více o Dobré adrese ZDE.

*Good address the social-cultural magazine, based on a monthly basis in electronic form and that since 1999 the editor of magazine published by Mr. Michal Sanda and friends for the support of the Ministry of Culture. Monthly reports on the cultural and social events, interesting places of the Czech Republic in the form of articles and photo reports. He is a publication of short stories and poetry as contemporary writers and authors from the past generations who inspire. Good address is guided and guided in the socio-cultural world. I thank you for the opportunity to publish some of my texts at a good address. Have a nice trip on your way to a pleasant reading, whether your feet take you. More about Good address HERE.

dobrá adresaDobrá Adresa