Dobrá adresa 10/2014

Dne 1. 10. 2014 vyšlo 10. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém měsíčníku jsou publikovány mé fotografie hřbitovní série (strana 26-33), kterou jsem nazvala "Na dosah počátku mezisvětí", navazující na seriál "Devět hřbitovních bran". Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Děkuji panu Šandovi a Dobré Adrese za možnost spolupráce a publikování. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

* On 1 10th 10th 2014 came out number the cultural and social magazine right address. A magazine published by Mr. M. Sand association of friends for support from the Ministry of Culture. Just published in the monthly magazine published my photograph cemetery series (page 26-33), which I called "The range early intermediate world" following the series "Nine cemetery gates". The magazine can be downloaded or read online at the website www.dobraadresa.cz. I thank Sandy good address for collaboration and publishing. More on the right to send number HERE.

Dobrá Adresa