Dobrá adresa 9/2014

Dne 4. 9. 2014 vyšlo 9. číslo kulturně společenského časopisu Dobrá adresa. Časopis vydává pan M. Šanda a spolek přátel za podpory Ministerstva kultury ČR. V právě vyšlém měsíčníku mám tu možnost publikovat 4 ze svých nových textů - básní (strana 24 a 25, z cyklu Osobní ráje, pasti života a touha po štěstí) Časopis si můžete stáhnout nebo online přečíst na webových stránkách www.dobraadresa.cz. Přeji příjemnou cestu a dobré čtení, které Vás inspiruje a snad i podnítí k bláznivým nápadům, bez kterých by kultury nebylo. Tímto také děkuji za možnost spolupráce a publikování na Dobré Adrese. Více o právě vyšlém čísle ZDE.

*On 1 9th 2014 it became the ninth number of cultural and social magazine right address. A magazine published by Mr. M. Sand association of friends for support from the Ministry of Culture. Just published in the monthly magazine I have the opportunity to publish four of my new texts - poems (page 24 and 25, from the series Personal Paradise traps of life and the desire for happiness) magazine you can read online or download on the website www.dobraadresa.cz. I wish you a pleasant journey and a good read that inspires you and perhaps to encourage wild ideas, without which culture was not. This also thank you for the opportunity to publish cooperation and good address. More precisely based on number HERE.

dobrá adresa