E-kniha "HRAČKA" / "TOY"

E-kniha "Hračka" je sbírka básní z let 2011 až 2014 psaná v Českém jazyce s anglickým překladem. Hračka nepatří do rukou dětí, je určená dospělým mužům a ženám. Sex bez TABU a přehnané prudernosti. Otevřenost v projevu. Vztahy na sexuální hraně. Hračku je možné zakoupit si na stránkách BEZVYDAVATELE (kde najdete též ukázku básní). Kniha obsahuje 5156 slov, 32 básní. Kniha je dostupná ve třech formátech: PDF, ePUB a mobi. Cena knihy je 88 Kč.

* E-book "toy" is a collection of poems from the years 2011-2014 written in the Czech language with English translation. The toy away from children, is for adult men and women. Sex without taboo and excessive prudishness. Openness of expression. Sexual relations on edge. Toy can be purchased on the website BEZVYDAVATELE (where you will also find sample poems). The book contains 5156 words, 32 poems. The book is available in three formats: PDF, ePub and mobi. The price of the book is 88 CZK.

basne o sexu