Nymburský deník 3/2014

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 49) - vydání ze dne 4. 3. 2014

 

V Nymburském deníku vychází každé úterý rubrika „Nejsem Popelka, jsem poezie“ pod taktovkou Evy Hrubé, kterou jsem Vám již představila jako básnířku, režisérku a herečku. Eva Hrubá je energetická dáma, kterou jsem si zamilovala pro její živost, energie, otevřenost, upřímné a přímé jednání, jak mluví, tak také jedná a já si troufám říct, že má srdce na správném místě. Letos již podruhé vyšla v Nymburském deníku báseň z mého pera a pod taktovkou Evy Hrubé, která mi tentokráte pomohla a mé básně učesala v jednu. Děkuji Evě Hrubé za pomoc a spoluúčast. Tahle báseň pro mne byla bolestná.

V 49. pokračování „Popelky“ (ze dne 4. 3. 2014/strana 2) představuje pani Hrubá moji báseň „NEZESTÁRNE“. Zvu Vás ke čtení Nymburského deníku a „Popelky“, objevování dalších nových autorů a samotné poezie. Více ZDE.

*In Nymburský newspaper column published every Tuesday , " I'm not Cinderella , I Poetry" under the direction of Eva Gross , which I have already presented as a poet , director and actress . Eva Gross is energetic lady that I loved for its liveliness , energy , openness , frank and direct discussion on how to talk , so also is and I dare say that his heart is in the right place . This year, for the second time in Nymburk newspaper published a poem from my pen, and under the direction of Eva Gross , who helped me this time and brushed my poems in one . Thanks to Eva Gross for assistance and participation. This poem was painful for me .

49 In continuation of "Cinderella " ( 3rd of 4 2014/strana 2 ) Mrs. Gross represents my poem "age " . I invite you to read the newspaper , and Nymburk " Cinderella " , discovering new authors and other poetry itself . Read more here.

umění emocí