Nymburský deník

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 42) - vydání ze dne 14. 1. 2014

 

V Nymburském deníku vychází každé úterý rubrika „Nejsem Popelka, jsem poezie“ pod taktovkou Evy Hrubé, kdo by neznal tuto energetickou a srdečnou dámu, tak pro připomenutí je to herečka divadelních prken, které znamenají svět, režisérka a básnířka. Zmiňovaná „Popelka“ neztratila svůj střevíček, jako ve stejnojmenné pohádce, ale nachází jej opakovaně. Střevíc je ušitý z poetických slov. Představuje nové básníky našich luhů a hájů s malou ukázkou jejich tvorby.

V 42. pokračování „Popelky“ (ze dne 14.1.2014/strana 2) představuje pani Hrubá moji vlastní tvorbu, básně „Volné postesknutí“ a „Duše hliněný střep“. Na místě je poděkování za možnost ukázat něco málo z mých prací a pozvat Vás ke čtení „Popelky“, objevování dalších nových autorů a samotné poezie. Více ZDE.

*In Nymburský newspaper column published every Tuesday, "I'm not Cinderella, I Poetry" under the direction of Eva Gross, who would not know this energy and warm lady, and a reminder is an actress of theater boards that mean the world, director and poet. Advertised "Cinderella" lost his shoe, as in the fairy tale of the same name, but is it repeatedly. The shoe is sewn of poetic words. It presents new poets of our meadows and groves with a small example of their work.

42 In continuation of "Cinderella" (of 14.1.2014/strana 2) Mrs. Gross represents my own work, the poem "Free postesknutí" and "Soul potsherds." The place is a thank you for the opportunity to show a little of my work and invite you to read "Cinderella", discovering new authors and other poetry itself. Read more here.

nymburský deník