Nymburský deník 6/2014

Nejsem Popelka, jsem poezie (díl 61) - vydání ze dne 17. 6. 2014

 

V Nymburském deníku, který dává prostor poezii současných autorů v rubrice „Nejsem Popelka, jsem poezie“ pod taktovkou Evy Hrubé (básnířka, režisérka, herečka) mi letos již po třetí vyšla báseň z mého pera  "Zatančil mi". Děkuji, Evě Hrubé, která mi i tentokráte pomohla a báseň učesala, aby nepůsobila kostrbatě. Báseň vznikla na jednom z poetických pražských večerů, který mě inspiroval, jedna z těch křehčích.

V 61. pokračování „Popelky“ (ze dne 17. 6. 2014/strana 2) představuje Eva Hrubá moji báseň „Zatančil mi“. Zvu Vás ke čtení Nymburského deníku a „Popelky“, objevování dalších nových autorů a samotné poezie. Více ZDE.

* In Nymburk diary, which gives poetry by contemporary authors in the section "I'm not Cinderella, I Poetry" under the direction of Eva Hrubá (poet, director, actress) me this year for the third poem came from my pen "danced for me." Thank you, Eva Hrubá, who helped me and this time a poem combed, not to cause uneven. The poem originated in one of Prague's poetic evenings that inspired me, one of the more fragile.

61 In continuation of "Cinderella" (dated 17 6th 2014/strana 2) Eva Gross represents my poem "I danced." I invite you to read the newspaper, and Nymburk "Cinderella", discovering new authors and other poetry itself. Read more Here.

básně