PENISART 2014

Dne 20. 7. 2014 vyšel rozhovor s ukázkou kreseb z nové kolekce na zahraničních stránkách internetové galerie PENISART.ORG. Článek o tom, proč kreslím pánská přirození, jaká je myšlenka a sdělení. Zmíněná galerie sdílí umění s erotickou tématikou z celého světa. Můžete se tak zpětně podívat na erotická díla, která jsou ve světových galeriích a muzeích k vidění. Samotný článek si můžete přečíst ZDE.

*On 20 7th 2014 published an interview with a show of drawings from the new collection on foreign internet sites PENISART.ORG gallery. Article about why I draw men's genitals, what is thought and communication. The Gallery shares the art with erotic themes from around the world. So you can look back on erotic works that are in international galleries and museums to see. The actual article can be read HERE.

penis art