Zrcadlení duší 2014

Dne 14. 6. 2014 od 19 hodin proběhne "Zrcadlení Duší" v Café Society (Kostelní 41, Nymburk). Na večerním programu je autorské čtení básní pozvaných hostů, vystoupí Soňa Čapková, Aleš Misař, Jiří Zradička, Přemysl Krejčík, Viviana Mori, David Benda a také moje osoba. Přečtu a přednesu texty ze sbírky "Hračka" společně s novými texty, které zatím slyšet nebyly a snad se dostaneme do hloubky, pod kůži posluchačům.

* On 14 6th 2014 from 19 pm through the "Mirror of Souls" at the Café Society (Church 41, Nymburk). The evening program is a poetry reading the poems of invited guests, will perform Sonia Čapková, Aleš Misař, George Zradička, Přemysl Krejčík, Viviana Mori, David Benda and also my person. I will read a text presentation of a collection of "Toy" with new lyrics that are not yet hear and maybe get into depth beneath the skin listeners.