Galerie

17.07.2014 18:09

Rubriku "Galerie" jsem rozdělila do pěti kategorií "Malba", "Skica", "Fotografie", "Video" a "Grafika". Každá z kategorií mapu jednotlivé směry mého zájmu a tvorby.