Experimentální poezie
Ukázky experimentální poezie spojující obraz a slovo v jednen celek.
Experimentální poezie publikovaná na:
Dobrá adresa 6/2015 (strana 54-55) ,Dobrá adresa 8/2015 (strana 58-59)
Dobrá adresa 9/2015 (strana 38-39) , Dobrá adresa 10/2015 (strana 46 - 48)
Dobrá adresa 11/2015 (strana 44-45), Dobrá adresa 9/2016 (strana 48-49)
Dobrá adresa 3/2017 (strana 28-29), ...

Experimentální poezie Experimentální poezie Experimentální poezie

Život nemá ceny 2014
Život nemá ceny
a jeho hodnota je mrzká.
Jen se rozhlédni kolem.
Támhle, ano tam
za tím oprýskaným rohem
soudní budovy
pase pasák bílé maso
předem důkladně naložené.
Kvasí a zevnitř tlí
před i po styku.
Za dvě stovky odhalí klín
a za pět set si můžeš dělat,
co se ti zlíbí.
Kdo by nekoupil za tu cenu,
lehkou tu ženu
vzdáleně připomínající člověka,
nádobu na šťávy,
cos pomalu otrávil.
-.|.|--..|.-|.---|.|--||
-.|.|--..|.-|.---|..|--|.-|--||-|.|--..--|
-.|.|--..|.-|.---|..|--|.-|...||--|.|--..-
-|.-|-.-||----|-.-.|.|...||--..|..|-|..--..|
-...|.|--..||--..|.-|.---|--|..-
.--.|---||....|..-|...|..|--||-.-|.-.|-.-|..-|
...|.-..|.-|.--.|.-|-|--..-
...-|--|.|...|---|...-|.-|-||...|.
.-||-...|-.--|-||...-|-.--|--|.|...|---|...-|.-|-.|.-.-.-
.-..|..|-|.-|-||-..|---||....|..-|-...|-.--|--..-
.---|.-|-.-||...|.||--..|.-|--|.-|-.|.|.-.-.-
-.|..|-.-.|.|....|---||-|---||-.|.|...|-|---|.---|..
...|.-..|---|--..|..|-||.-.|..-|-.-.|.
.--.|---|-..|.|.-..||-|.|.-..|.-|--..-
-.-|.-|--..|-..|-.--||-...|-.--||----|-|.|.-..|--..-
.-|.-..|.||-.-.|---||.--.|.-.|.-|-.-.|.
.---|.||--..|.-||-|..|--|--..-
-|---||-.|..|-.-|-..|---||-.|.|...-|..|-..|..
.-||-.|.|...|-|-.--|-..|..|...||...|.|.-.-.-
-.-|.-|--|.-|.-.|.-|-..|.|--..-
-.|.|--..|.-|.---|.|--|--|--|--|--|.-.-.-
Pražská vitráž 2014
Kostka vedle kostky
dláždí města ulici.
Spáry vyplněné chlebem
a od úst spadlých drobků
vytváří se žvýkačkami
všech příchutí a barev
směs lepící se na podrážky.
Nezdravě žlutý vajgl
je drcen chodci.
Vytvořená mozaika
je škraloupem
plivnutým v tvář.
Mistrovská vitráž doby
vyleptaná lidskou močí
a krví padlých andělů.