Amnestie 2013

Již oslabené policejní jednotky zbrojí,
před branou vězení vřelá jsou shledání,
ne každý vzdává se trestného jednání,
amnestovaní rány alkoholem si hojí.
 
Nečekaný prezidentský to počin,
spravedlnost kamsi se vytratila,
naděje obětí v hodině té zatratila,
nevídaný proti společnosti zločin.
 
Potyčky řeší se domluvou strážců zákona,
radost, strach a zlost víří mezi lidem,
volání po odpovědnosti marným je slibem,
druhý příval amnestií zkázu dokoná.
 
Milost pro více jak šest tisíc odsouzených,
jest skrýší velkých kauz a jmen zvučných.