Domovní důvěrník noční je tvor 2012

 
Ušima střílí jako divý pes,
nosánek jeho čenichá,
strachu a obavy v nás vnes,
je stár a pelichá.
 
Stop po sobě zanechá,
pero inkoustové kape v schody,
ni žádných dveří nevynechá,
udává a má pro to své důvody.
 
Ve dne holubů u popelnice plaší,
s chutí v odpadcích se probírá,
odlétají, neboť vězením je straší,
nalezl důkazů, vydírá.
 
Za šera v okna nahlíží,
vše podezřelé zapíše,
po oběti se rozhlíží,
duši tvoji v režim upíše.
 
Za noci vkrade se ti k tvému prahu,
stěnám narostlo uší,
svobody a demokracie vrahu,
Stb na dveře ti buší.
 
Domovní důvěrník noční je tvor,
střež se v oči mu pohlédnout,
lidu narůstá proti němu vzdor,
svědomí nepodaří se ti zahlednout.