Pod"druh" 2013

Jak slepí hledíme v klíny.
Napravo, nalevo,
nevšímaje si za nehtu špíny.
Osli a oslice řvoucí,
rozhodnutí se tlouci.
 
Hýkáme štkáni žalem,
obroušená kopýtka.
Kálíme za vlasti prahem,
čestná to „vy“pítka.
 
Jak koryta plná žrádla,
plníme statky hospodáři,
co v zadnici bodce vráží.
Strachu v stádo se vkradlo,
to žízní a hladem chřadlo.
 
Hekání mé je přehnané,
předem jest vše prohrané.
Jak prasata a prasnice si žijeme,
šukáme (rozmnožujeme) a pijeme.