Závěrečná kokotí roku 2013

Pozvedám koutek retu.
Sčítám dny i noci,
tobě ku pomoci.
Omluv mne, zda se pletu.
 
Na tvůj účet se domnívám,
průměru záměrně se vyhýbám,
že si klínů vylízal a brázdil,
až ses z toho chlapče zbláznil.
 
Jinak vysvětlit si neumím,
promiň, ko, ko, ko, kokotí
řeči nerozumím,
že tvá osobní akcie stoupá,
nízko posazen se houpá.
 
Rok dva tisíce třináct končí,
i oháňka vysoce ceněná
se do pryč odporoučí,
nechce li být zlevněná.
 
Nový rok nechť je bez slevy,
vady a zmetků výrobních.
Velké údy namísto plevy,
dopřejme si klacků přírodních.