Život nemá ceny 2014

Život nemá ceny
a jeho hodnota je mrzká.
Jen se rozhlédni kolem.
Támhle, ano tam
za tím oprýskaným rohem
soudní budovy
pase pasák bílé maso
předem důkladně naložené.
Kvasí a zevnitř tlí
před i po styku.
Za dvě stovky odhalí klín
a za pět set si můžeš dělat,
co se ti zlíbí.
Kdo by nekoupil za tu cenu,
lehkou tu ženu
vzdáleně připomínající člověka,
nádobu na šťávy,
cos pomalu otrávil.