Zlaté koule 2013

Zlaté koule trhají kalhoty,
za prachy trochu nahoty.
Neprosí ni many slibuje,
ze závazků se vyzuje.
 
„Ližba“ v houf nastoupil,
dav nohou rozestoupil.
Vylízal plná koryta,
krve se sráží,
v žlab jej vráží,
modřiny a jelita.
 
„Ližba“ nasává oparu,
ocas stoupá nahoru.
Stav konta vylízán,
otrok vlastní měny,
navyšuje směny.
 
„Ližba“ sebou zmítá,
 jak tonoucí stébla
 koz a zadků se chytá.
Z kůže had je svlečen,
za kouřovou je vděčen.
 
„Ližba“ jest omámen,
s řádem piče seznámen.
Zde končí, vyliž podívaná,
kdo nemá nelíže,
prázdně zejí talíře.